Lokalizacja
Kraków
Czas budowy
2016 – 2017
Powierzchnia
4000 m2
Wartość inwestycji
18,5 mln zł