• Państwowa Szkoła Muzyczna
  • Państwowa Szkoła Muzyczna
  • Państwowa Szkoła Muzyczna
  • Państwowa Szkoła Muzyczna
  • Państwowa Szkoła Muzyczna

Termomodernizacja wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń sali koncertowej budynku PSM I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.