Pozostałe Realizacje

  • Pozostałe Realizacje

Poniżej znajdą Państwo listę naszych pozostałych realizacji:

1. Zespół Szkół nr 1 ,TYCHY ul. Wejchertów – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów.

2. DS-15 MARATON – Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-15 MARATON zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Tokarskiego 10 w Krakowie.

3. DS-12 PROMYK – Remont kapitalny z przebudową i dociepleniem ścian budynku Domu Studenckiego DS-12 PROMYK zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Budryka 3 w Krakowie .

4. Zespół Szkoł nr 6 TYCHY ul. Piłsudskiego – Wykonanie robót uzupełniających – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego 10 .

Realizowane przez Generalnego Wykonawcę firmę Czestobud:

5. DS V FIBAKÓW UŁ – Remont i przebudowa V Domu Studenta UŁ przy ul. Rodzeństwa Fibaków nr 5 z przystosowaniem do obowiązujących przepisów w szczególności pożarowych .

6. DS-18 – Remont kapitalny z przebudową i dociepleniem ścian Domu Studenckiego DS-18 zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Tokarskiego 4 w Krakowie .

7. CZĘSTOCHOWA PARKITKA – Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I i II etapu robót budowlanych w celu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku ,,B” i ,,E” w obiekcie przy ul. Bialskiej 104//118 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

8. Państwowa Szkołą Muzyczna CHORZÓW CEA – Umowa podstawowa -Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie.

9. FILUTEK – Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń DS.-4 ,,Filutek” zlokalizowanego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH przy ul. Rostafińskiego 10 – KC -zp , 272-386/15 .

10. PARKITKA – CENTRUM URAZOWE.

11. AWL – WOJSKO – BUD. NR 8 (drugi) – Przebudowa i modernizacja budynku nr 8.

12. SOSNOWIEC – Termomodernizacja kompleksu obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu (
Przedszkole:

Szkoła:

Żłobek + przychodnia:

13. AWL – WOJSKO BUDYNEK NR 7 (pierwszy) – Przebudowa i termomodernizacja budynku kuchennego nr.7 ze zmianą˛ sposobu użytkowania na budynek biurowo – sztabowy.

14. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA – SEGMENT G
– Przebudowa Segmentu G Politechniki Częstochowskiej.

15. ŚUM KATOWICE – Modernizacja pomieszczeń w budynkach ŚUM tj. sal audytoryjnych A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach Ligocie.

16. SZKOŁA BALETOWA CEA – Termomodernizacja i przebudowa budynków Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 3/5.

17. SECEMIN – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin.

Ośrodek zdrowia

Urząd Gminy

ZS Secemin

ZSP Żelisławice

18. SP 50 STARZYŃSKIEGO – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 50 i Gimnazjum nr 1 ul. Starzyńskiego 10 w Częstochowie .

19. PIEKARY SP 2 – Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Ślaskich.

20. SP nr. 40, PERLA – PRAUSSA – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Perlej 11 w Łodzi.

21. DĄBROWA GÓRNICZA ZADANIE „C” PRZEDSZKOLE NR 29 – Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

22. PKP PLK PERONY NAWIERZCHNIE – Poprawa stanu technicznego nawierzchni peronu nr.1, nr 1a oraz nr 2 w stacji Częstochowa.

23. SP 49 JESIENNA – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 49 i Gimnazjum nr 22 ul. Jesienna 22 w Częstochowie.

24. MYSZKÓW SP 4 UL. JEDWABNA – Termomodernizacja, rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jedwabnej 93 w Myszkowie.

25. SP 8 SZCZYTOWA – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 8, ul. Szczytowa 28/30 w Częstochowie.

26. ZSP Małusy Wielkie, MSTÓW, MAŁUSY WIELKIE – Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

27. SZKOŁĄ PODSTAWOWA – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w Łodzi.

28. TARNOWSKIE GÓRY SP 56 – Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach (zadanie nr 3)

Przedszkole Publiczne PP 13

Szkoła Podstawowa SP12

29. SZPITAL PARKITKA – Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I i II etapu robót budowlanych w celu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w budynku D. Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie..

30. KATOWICE SP 29 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Lepszego 2..

31. KATOWICE SP 28 – Termomodernizacja z przyłączeniem do sieci gazowej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen. Jankego 160..

32. KATOWICE SP 56 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21..

33. POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WB – Prace budowlane związane z izolacją przeciwilgociową i cieplną budynku Wydziału Budownictwa..

34. MYSZKÓW SP 6 (pierwszy) – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr. 6 w Myszkowie.

35. OLEŚNICA CEA – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy. P. zabudowy: 306,5 m2.

36. BURSA UL. LEGIONÓW – termomodernizacja Bursy Miejskiej ul. Legionów 19/21 w Częstochowie.

37. WANCERZÓW – Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie.

38. NAMYSŁÓW CEA – Rozbudowa infrastruktury Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej – etap II..

39. SYCÓW CEA – Termomodernizacja budynku PSM I stopnia im. Jana Paderewskiego w Sycowie.

40. Rozbudowa istniejącego budynku GDDKiA
Oddział we Wrocławiu..

41. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

42. Termomodernizacja obiektów edukacyjno- kulturalnych w Gminie Aleksandrów Łódzki– „zaprojektuj i wybuduj”

43. Termomodernizacja budynków Technikum Leśnego w Starościnie